Rörmokare i Täby

Rörhantering erbjuder företag och privatpersoner installationer och reparationer inom VVS. Vi är främst verksamma i norra Stockholmsområdet, men vi utför arbeten i hela Storstockholm. De anställda har mångårig erfarenhet. Tyngdpunkten i Rörhanterings verksamhet ligger inom fastighetsservice och ROT-arbeten och vi arbetar med ROT-avdrag.

 

Om företaget.

Rörhantering startades 1995 av Börje Lindeberg som har arbetat med VVS sedan 1974. Företaget har behörighet att utföra installationer och reparationer hos kommuner samt kompetens inom VA-teknik, värmeteknik, golvvärme och Uponor/Wirsbo tappvattensystem.

Kontakta oss för mer information!

Exempel på priser olika arbeten                                                                          Samtliga priser gäller exkl. material men inkl. moms             
                                                                            
                                                                             Pris utan rotavdrag          Om rotavdrag medges avgår 30%


Rensa köks vattenlås med maskin:                                             2390 kr                                     

Inkl. efterliggande avlopps ledning i samband med detta.               625 kr                                     

Laga Fmm/Mora (Enhåls) kökskran                                             2250 kr                                      

Byte köksblandare std. utförande                                                2950 kr                                     

Byte sönderfrusen vattenutkastare (ej inbyggd)                           2950 kr         

Service arbete (Mindre servicearbete)                                         2250 kr


Ovan nämnda priser förutsätter att bef. produkter är i sådant skick och monterat på en sådan plats att inte onormalt arbete behövs för att lossa dem eller, att de satts fast på ett annorlunda sätt än tillverkaren anvisat.