Rörmokare i Täby

Rörhantering erbjuder företag och privatpersoner installationer och reparationer inom VVS. Vi är främst verksamma i norra Stockholmsområdet, men vi utför arbeten i hela Storstockholm. De anställda har mångårig erfarenhet. Tyngdpunkten i Rörhanterings verksamhet ligger inom fastighetsservice och ROT-arbeten och vi arbetar med ROT-avdrag.

 

Om företaget.

Rörhantering startades 1995 av Börje Lindeberg som har arbetat med VVS sedan 1974. Företaget har behörighet att utföra installationer och reparationer hos kommuner samt kompetens inom VA-teknik, värmeteknik, golvvärme och Uponor/Wirsbo tappvattensystem.

Kontakta oss för mer information!

Exempel på priser olika arbeten                                                                          Samtliga priser gäller exkl. material men inkl. moms             


                                                                        
                
                                                                             Pris utan rotavdrag          Pris med 30 % rotavdrag 


Rensa köks vattenlås med maskin:                                             2150 kr                                     1505 kr

Inkl. efterliggande avlopps ledning i samband med detta.               500 kr                                      350 kr

Laga Fmm/Mora (Enhåls) kökskran                                             2000 kr                                      1400 kr

Byte köksblandare std. utförande                                                2750 kr                                     1925 kr

Byte sönderfrusen vattenutkastare (ej inbyggd)                           2750 kr                                     1925 kr  


Ovan nämnda priser förutsätter att bef. produkter är i sådant skick och monterat på en sådan plats att inte onormalt arbete behövs för att lossa dem eller, att de satts fast på ett annorlunda sätt än tillverkaren anvisat.